Als organisatie meer sturen op duurzame inzetbaarheid en mensen meer duurzaam inzetbaar laten zijn, vraagt om vernieuwing. Vernieuwingen (veranderingen) binnen organisaties vinden frequent plaats. Dat is een open deur. De snelheid van vernieuwen en de hoeveelheid vernieuwingen nemen de komende jaren toe.

Een hele uitdaging, rekening houdende met een slagingspercentage van 30% bij implementatie van vernieuwingen. Welke aspecten zijn cruciaal bij succesvolle vernieuwingen?

Eigenaarschap

Succesvol vernieuwen met een duurzaam resultaat ontstaat als de mensen zich eigenaar voelen van de vernieuwing. Het creëren van eigenaarschap wordt voor een groot gedeelte bepaald door een juiste invulling van de dimensies “weten, willen en kunnen”. Mensen zijn bereid te vernieuwen en eigenaarschap te tonen voor de vernieuwing als ze “weten” wat de vernieuwing betekent, als ze de vernieuwing “willen” en als ze de vernieuwing en de nieuwe manier van werken aan “kunnen”.

“Weten” door mensen helder en duidelijk mee te nemen wat de noodzaak is, wat het doel is en wat dit voor je dagelijkse werk betekent (“wat levert het voor mij op”). “Willen” door mensen te betrekken bij de vernieuwing, mensen vertrouwen te geven in het goede vervolg en mensen motiveren om met trots en plezier een actieve bijdrage te leveren. “Kunnen” door de ervaring en kennis van mensen in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen en mensen de tijd en middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn om op de nieuwe manier te werken. “Kunnen” heeft niet alleen betrekking op de situatie na de vernieuwing, maar ook kundig zijn de vernieuwing zelf te organiseren en te leiden.

 

Succesvol vernieuwen.001

 

In bovenstaande afbeelding is duidelijk te zien dat de dimensies met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden. Door op een effectieve manier om te gaan met deze dimensies, verschuift de wijze waarop mensen zich opstellen ten opzichte van de vernieuwing van toeschouwer of tegenstander naar eigenaar.

Visie op vernieuwen

PLUK is ervan overtuigd dat aandacht voor de menselijke kant cruciaal is. De betrokkenheid van mensen zorgt voor resultaat. Deze betrokkenheid wordt gecreëerd door mensen actief te betrekken bij de vernieuwing. Tevens is het noodzakelijk om betrokkenheid en eigenaarschap van de vernieuwing te stimuleren door te focussen op willen, weten en kunnen.

Naast een integrale benadering, is voorbeeldgedrag van management en directie (je krijgt wat je geeft) nodig. Leiderschap van de opdrachtgever en het vernieuwingsteam is een kritische succesfactor. Bekijk een vernieuwing als de perfecte gelegenheid voor het ontwikkelen van individuele talenten. Maak het klein, zorg voor tussentijds mijlpalen en vier deze successen. Hierdoor groeit het vertrouwen en dat resulteert in meer succes.

PLUK de tips!

1.   Maak duidelijk waarom de vernieuwing nodig is;
2.   Formuleer de ambitie, zorg dat dit doel werkt als een magneet, maak het energie-gevend, uitdagend en spannend;
3.   Betrek iedereen, zorg voor eigenaarschap van de vernieuwing;
4.   Boek en vier successen, dit zorgt voor vertrouwen en creëert meer betrokkenheid, iedereen wil erbij zijn;
5.   Maak het klein, te groot schrikt af en is vaak te moeilijk;
6.   Voorbeeldgedrag begint bij directie en manager;
7.   Communiceer, luister en vertel, ga de dialoog aan en niet in discussie;
8.   Zie de vernieuwing als een leertraject, fouten maken mag, accepteer dat je 3 stappen vooruit doet en 1 terug;
9.   Meet vooruitgang niet alleen af aan de harde aspecten (kosten e.d.), maar ook aan de zachte aspecten (plezier e.d.);
10. Bied heldere kaders, faciliteer en stimuleer in plaats van controleren en sturen: loslaten dus.

Waarom PLUK?

Als directie en management ben je ook een onderdeel van de vernieuwing binnen de organisatie. Daarnaast is er te weinig tijd of ervaring met de implementatie van vernieuwingen. PLUK heeft een aanjaagfunctie. PLUK kijkt fris naar het talent van mensen binnen de organisatie met als doel deze te benutten en er samen van te genieten.

Ik ben benieuwd naar jouw visie op duurzaam vernieuwen! Geef je reactie!

 

Laat een reactie achter