Grondig aanpakken, dat is de essentie!

Duurzame inzetbaarheid realiseren voor organisaties en mensen vraagt om het ontwikkelen van een andere kijk op mens en werk. Dit gaat over cultuur. Er is een sterke afhankelijkheid met de cultuur van een organisatie en de mate waarin een organisatie optimaal stuurt op duurzame inzetbaarheid en mensen duurzaam inzetbaar zijn. Daarnaast beïnvloedt de organisatiecultuur de huidige en toekomstige prestaties en resultaten. Cultuur is dus iets om serieus rekening mee te houden!

Wat is noodzakelijk voor duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid wil zeggen dat een organisatie een visie en beleid heeft op duurzame inzetbaarheid. Ook dient er sprake te zijn van een werkklimaat waar vertrouwen, initiatief, zelfsturing en een helder, inspirerend kader centraal staan.

Eigenlijk gaat het om het terug geven van verantwoordelijkheid en eigenaarschap aan medewerkers. De regie bij de medewerkers laten. Zij hebben zelf de verantwoordelijkheid voor hun werk en persoonlijke groei en ontwikkeling. Medewerkers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze het beste in zijn.

De essentie van zelfsturing!

Door stil te staan bij talenten, kwaliteiten en ambities, leren medewerkers zichzelf steeds beter kennen, hebben ze een heldere visie, kunnen ze zichzelf presenteren en blijvend verbinden aan interessant werk en een inspirerende omgeving.

Medewerkers zullen in hun kracht komen te staan en nemen zelf het initiatief. Zo maken ze voortdurend werkkeuzes op basis van wat hen inspireert en waar ze een toegevoegde waarde hebben. Op deze wijze ontstaat een energieke en dynamisch omgeving.

Vernieuwende werkafspraken!

Om daadwerkelijk invulling te geven aan zelfsturing, is het belangrijk dat de medewerker zich goed bewust is van zijn of haar eigen rol binnen de organisatie. Dit betekent dat medewerkers en leidinggevenden vernieuwende werkafspraken dienen te maken.

Vaste functies beperken zowel medewerker als organisatie. Het gaat om bewuste keuzes in waar je aan werkt en waarom, wat je bijdraagt en hoe en wat je wilt in de toekomst. Het is essentieel om mensen hierbij met dialogen te begeleiden. Er worden daarbij concrete afspraken gemaakt waarbij medewerkers gelijkwaardig worden behandeld en tegelijkertijd blijvend recht wordt gedaan aan de verschillen tussen medewerkers.

Overal en altijd!

Duurzame inzetbaarheid borgen binnen alle delen van de organisatie vraagt dat het echt een onderdeel van het werk moet worden. Creëer regelmatig en blijvend ontmoetingen waarin signalen van binnen en buiten de organisatie met elkaar worden gedeeld.

Zorg dat er met grote regelmaat op teamniveau wordt gepraat over de werkzaamheden die er zijn en wie wat het beste kan doen. Deel de visie op toekomstige werkzaamheden en hoe een ieder hierop kan ontwikkelen.

Ten slotte is er lef nodig om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Medewerkers die hun nek willen uitsteken en zo anderen inspireren. Zo ontstaat duurzame beweging, geactiveerd door medewerkers zelf.

Is uw organisatie toekomstbestendig? Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Staan zelfsturing, vertrouwen en initiatief centraal in het werkklimaat van uw organisatie?
Wordt op individueel niveau de dialoog gevoerd over de eigen rol van medewerkers?
Wordt er binnen uw organisatie op groepsniveau gesproken over de gezamenlijke (ver)binding?
Wordt er binnen uw organisatie blijvend en regelmatig gesproken over de richting van de organisatie en welke rol een ieder daarbinnen heeft?
Leeft het begrip duurzame inzetbaarheid in heel uw organisatie?

Ik ben ontzettend nieuwsgierig! Geef uw reactie!

 

 

 

Laat een reactie achter