Op 12 september 2016 ben ik vanuit een sterk geloof gestart met ondernemen. Een enorme stap die heeft geleid tot de beste versie van mijzelf zijn en blijven. De meesten van ons zijn er goed in om lange dagen te werken en minder goed in om eens een keer op een doordeweekse middag naar de film te gaan of iets anders leuks te doen. De afgelopen 1229 dagen ben ik hier steeds beter in geworden. Het is veel eenvoudiger dan het lijkt om een goede balans te vinden tussen vrije tijd en werk. Het natuurlijk resultaat is een weekend van 7 dagen.

De huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om optimalisering van duurzame inzetbaarheid, zowel voor mensen als organisaties. De balans tussen werk en privé is in beweging en veranderd. Huidige normen en kaders sluiten niet meer aan en brengen veel mensen en organisaties uit balans. Moeilijk om aan (goede) mensen te komen om de organisatie te versterken, beleving van een (te) grote werkdruk om successen te behalen en zo zijn er nog tal van voorbeelden te benoemen. Te pas en te onpas wordt er met duurzame inzetbaarheid gesmeten. Wat is het nu eigenlijk? Duurzame inzetbaarheid gaat over het vermogen van organisatie en medewerker om met resultaat en voldoening werk te behouden dan wel in de toekomst te verkrijgen. Duurzame inzetbaarheid gaat echt niet alleen over mensen die geen werk hebben of niet meer kunnen werken. Dat is echt veel te kort door de bocht! 

Veel organisaties zijn zich bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid. Binnen het HR-domein staat dit onderwerp dan ook vaak hoog op de agenda. Jammer! Het is echt niet alleen een “HR-dingetje”. Het succes van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties wordt bepaald door de mate waarin dit aansluit bij de strategie van de organisatie. “Bezint eer ge begint” is een toe te juichen houding. De overtuiging van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en het hieruit voortvloeiende enthousiasme heeft vaak tot gevolg dat er te snel van wal wordt gestoken en overgaan tot concrete acties. Het is essentieel om de “bijl aan de wortel” te leggen. Dit om te voorkomen dat achteraf blijft dat acties te weinig op elkaar zijn afgestemd en dus niet aansluiten bij de behoeften. 

In de afgelopen 1229 dagen heb ik mogen meekijken in de keukens van organisaties en teams en is mijn beeld bevestigd. Organisaties en teams sturen veelal op de korte termijn. Medewerkers voelen zich verloren en ervaren geen zingeving. Ik heb vaak de vraag gesteld: wat is jouw individuele toegevoegde waarde binnen de organisatie? Helaas bleef deze vraag in bijna alle gevallen onbeantwoord. Is dit dan niet waar het echt om gaat? Bevlogen en energieke mensen. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal en het fundament! Om als organisatie mee te blijven doen is het blijven beschikken over medewerkers met passie en zingeving essentieel. De juiste persoon op de juiste plek is hierbij cruciaal! Focus op het doel dat de juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste moment deel uitmaakt van de organisatie! 

Ik zeg: tijd voor vernieuwing! Wordt een aantrekkelijke werkgever! Wordt origineel en onconventioneel! Creëer persoonlijke leiders en betrek medewerkers bij beslissingen en ben volledig transparant! Verander werk ten goede! Gun jezelf en anderen een weekend van 7 dagen en maak het verschil!

Laat een reactie achter